Strykningsterapi

Inom strykningsterapi arbetar man med att stimulera så kallade meridianer.
År 1937 presenterade Sir Thomas Lewis sin forskning som bevisar den fysiologiska
strukturen som kallas meridianer. Det kan man läsa mer om i British Medical Journal.

Meridianerna går igenom benet och har sin början, eller sitt slut, i foten. Henrik Hellberg har arbetat fram en modell över meridianernas banor. Genom att stimulera dessa med lätta strykningar på underbenen kan energiflödet i hela kroppen påverkas.

Behandlingen rekommenderas till personer som upplever ökad stress under en viss period. Om man tar många mediciner, har låg identitet eller bearbetar trauman kan strykningsterapin också ge goda resultat, då den höjer kroppens energinivå och underlättar i en jobbig vardag.