Ortobionomi

Ortobionomi är en relativt okänd behandlingsform, som upptäcktes av osteopaten Lawrence H Jones, år 1960. Med hjälp av denna skonsamma och smärtfria behandling är det möjligt för hjärnan att släppa taget om gamla spänningar. Behandlingen kan användas för att justera höftskillnader, eliminera värk i skulderbladen och räta ut snedställda leder på grund av yttre påverkan.

Behandlingen går till på så vis att spända muskler långsamt trycks ihop i 90 sekunder. Hjärnan uppfattar muskelavslappningen och via nervsystemet skickas signaler till hjärnan att muskeln inte gör ont. Hjärnan skickar tillbaka signaler, till nerverna, som säger att smärtan har försvunnit. Detta tillåter muskeln att sträckas ut. Muskeln befinner sig då i avslappnat läge och tillåts att gå tillbaka till sitt naturliga och smärtfria läge.

Efter en behandling uppmanas man att vara i stillhet, gärna de tre följande dagarna eftersom en avslappnad muskel är lättare att sträcka och överbelasta. Därför kan det vara lämpligt att boka in behandling innan helg, eller ledighet, så man har tid att vila ordentligt.

Kunder kan uppleva fullständig smärtfrihet i den del av kroppen där besvären funnits. Har man genomgått en behandling av nack kotor kan man dessutom få lindring av symptom i andra delar av kroppen. Skälet är att hopklämda nerver i nacken kan lura smärtcentrat i hjärnan.