Zonterapi

Hur en behandling går till

Jag börjar alltid med en anamnes, med andra ord en förundersökning, där patienten får frågor angående tidigare sjukdomar och läkemedelsbruk. Detta ger en överblick och ett begrepp om vad som kan ligga till grund för vissa besvär.
Sedan görs en artikulering, uppmjukning, av foten innan jag börjar behandla.
Ibland placerar jag akupunktur nålar i ett öra och i vissa fall frön som får sitta kvar ett par dagar. Många gånger blandar jag in andra behandlingsformer i zonterapi behandlingen, beroende på hur jag uppfattar personens normala dagsform.

Ibland händer det att man upplever negativa hälsotecken efter en behandling. Det kan yttra sig i förkylning som bryter ut, feber eller andra former av försämringar. Detta beror på att kroppen har fått energi till att rensa sig. Då är det viktigt att lyssna på kroppen och vara i stillhet. Men andra ord inte ta smärtlindring och köra på som vanligt.

Historia

Man har utforskat pyramiderna i Egypten och funnit målningar från Faraos tid (ca 2330 före Kristus) med anknytning till zonterapi.
Den klassiska zonterapin har den amerikanske läkaren William Fitzgerald (1872-1942) som förgrundsfigur. Han kom över manuskript om zonterapi under sin tid i England, vid Central London Hospital, varvid hans intresse föddes.
En elev till Fitzgerald kom sedan att utveckla en ny teknik zonterapi och koncentrerade sig mer på att söka upp ömma punkter. Denna metod kom att kallas punktmassage.